събота, 30 октомври 2010 г.

                                               ОБРЪЩЕНИЕДо Министерство на културата
До Директора на Софийска Градска
Художествена Галерия ,
 До ИБ на Съюза на Българските
Художници
До
"Фондациа за изобразителен синтез"

До всички свободни творци


 
       
                                       Дами и Господа!   
        Обръщам се към вас по повод
 
грубото потъпкване на авторските ми права в изложбата в Софийска Градска Художествена Галерия-"Реминисценции от 90-те" на Галерия XXL с куратори Свилен Стефанов и Иван Кюранов. Бях длъжна да реагирам, тъй като считам, че погазването и незачитането ми като съавтор в нашият съвместен пърформънс с Борис Сергинов - "Семеен пейзаж", създаден през 2001 година, би могло да доведе до следващи прецеденти в игнорирането на моята творческа биография. Смятам, че изложбата има за цел не само отразяване тендециозно на изкуството, което е създавано в Галерия ХХL през годините, но и игнорирането на автори, които са учавствали и са допринесли със своите творби за историята на тази галерия.
    Кръгът XXL се превърна в групировка с определени интереси , които имат за цел да изопачат историческите артефакти и изцяло да заличат името ми като участник в съавторство с Борис Сергинов, което е грубо потъпкване на авторските ми права и идентичността ми като художник. Искам да обърна внимание и на факта, че кураторите с отношението си към мен,бяха причина за възбуждането на една дускусия в общественото пространство за игнорирането на женското присъствие в изложбата от една страна и от друга на автори от мъжки пол.  Затова не бих искала да търсим разграничаване на проблема и свеждането му до елементарното понятие "Жени-Мъже" в изкуството, а до принципите на лоялността и закона. Неговото неспазване и професионалната етика е проблем на всички.
     Искам да защитя както моите интереси и  достойнство, така и интересите на всички.
     Желая ясно и категорично да защитя правото на всеки един от нас да има своята
артистична биография и нейното обективното отразяване в историческите артефакти на съвременното изкуство в България.
   

        Искам кураторите да възтановят името ми в изложбата и институциите, към които се обръщам да вземат отношение към този проблем .


с уважение:
Габриела Петрова     ( в миналото Габриела Сергинова)